Vil du arbejde med systemudvikling pa den fede måde?

By Joachim Rørbøl

lærling hos efio

Webshops der uden problemer klarer black-friday trafikken, video-streaming platform med millioner af seere, systemer der sikkert overfører billioner af kroner, eller håndtere peta-bytes der bruges til udvikling af livsredende medicin og udstyr. Alt sammen, mens der løbende skal tilføjes ny funktionalitet og fejlrettes – uden nedetid vel at mærke.

Netflix, Tesla, Lunarway, Uber, Nemlig, Instagram er kendte eksempler disruption fra hverdagen, hvor nye startups vælter frem. Men det er ikke kun måden hvorpå vi ser serier, køber ind eller omgås hinanden der er under hastig forandring. Selve måden vi udvikler og drifter it-systemer på, har gennem de senere år gennemgået en revolution; først blev driften virtual, så blev den til kode.

Det stiller helt nye krav til både udviklere og driftsafdelinger. Google var first movers på at gentænke udvikling og drift i form af Site Reliability Engineering. Programkode skal designes ”cloud native” og driften skal automatiseres så systemer genskaber sig selv ligegyldigt hvilken komponent der fejler.

I efio er vi eksperter i at bygge pålidelige, tilgængelige og sikre systemer. Faktisk er vi så gode til det at vi rådgiver flere af Danmarks største private og offentlige virksomheder i, hvordan de skal udvikle og drifte deres systemer. Novo Nordisk, Danmarks Nationalbank, Skattestyrelsen, Danmarks Radio (DR), Berlingske Medier er blot nogle få af vores kunder.

I vores værktøjskasse finder har vi blandt andet

  • Programming: Node.js, TypeScript, Python, .NET Core, Go
  • Cloud: AWS, GCP, Azure
  • Infrastructure-as-code: Terraform, Cloudformation
  • Container orchestration: Kubernetes,
  • CI/CD: GitHub actions, Gitlab, AWS Developer tools
  • Sikkerhed: oAuth, least privilege, encryption-at-rest/-in-transit
  • Metode: Behaviour Driven Development, Agile and & Lean

Derudover er vi en lille virksomhed med en stærk kultur og sammenhold.

Lyder ovenstående som noget for dig?

Vil du blive en del af eliten?

Vi søger en datatekniker lærling med ambitioner.

Vi forlanger at du engagerer dig i dit arbejde og din læring.

Til gengæld kan vi garantere et højt niveau med fokus på læring og cutting-edge teknologier.